•  

Aktuality / Hírek 

Poskytovanie opatrovateľskej služby v obci Sečianky

 24.01.2022

Názov projektu: Poskytovanie opatrovateľskej služby v obci Sečianky

Typ projektu: Dopytovo-orientovaný projekt

Operačný program: Ľudské zdroje

Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01

Názov prioritnej osi: 8. REACT-EU

Miesto realizácie projektu: Sečianky

Časový rámec realizácie projektu: 01.12.2021 – 30.11.2023 

Výška nenávratného finančného príspevku: 32 640,-  EUR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.employment.gov.skhttps://europa.eu/european-union/index_sk 

Poskytovanie opatrovateľskej služby v obci Sečianky

Poskytovanie opatrovateľskej služby  v obci Sečianky
1 2 3 4

Úradné hodiny / Hivatalos órák

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 15:00

Fotogaléria / Fényképalbum

Kalendár / Naptár