•  

Aktuality / Hírek 

Vytvorenie výstav v kaštieli

 03.12.2021

Výstava rodákov obce Sečianky

Zabezpečenie trvalej výstavy rodákov obce, inšpirácia ľudí na vytvorenie podobných alebo iných diel, spomenúť na životy Ádáma Cziglényiho, svetoznámeho grafika, PhDr. Ľudovíta Majora, šéfredaktora, kulturistu a iných umelcov z regiónu. Motivácia účastníkov do aktívnej tvorivosti v budúcnosti.

Garant projektu: Éva Kliment, metodička HIOS. Výstava bola vytvorená so spoluprácou občianskeho združenia CSEMADOK najmä z diel PhDr. Ľudovíta Majora, šéfredaktora, kulturistu a Ádáma Cziglényiho, svetoznámeho grafika - rodákov obce s čestným občianstvom v kaštieli, v budove Obecného úradu Sečianky s. č. 89. Obstaranie materiálu sa začalo v auguste 2021. V nasledujúcich mesiacoch boli montážne práce, vytvorenie priestoru a dodanie obrazov, plagátov. V októbri boli dokončené práce a bola uhradená faktúra CSEMADOKu.

Cieľovou skupinou sú hlavne návštevníci medzinárodných a regionálnych podujatí. Hlavným dôvodom uskutočnenia projektu je, aby spoznali diela Ádáma Cziglényiho, svetoznámeho grafika, PhDr. Ľudovíta Majora, šéfredaktora a kulturistu, rodákov obce s čestným občianstvom.

Propagácia projektu bola zabezpečená cez okresné noviny mesačník Kürtös (v novembrovom čísle), v obecných rozhlasoch a na webovom sídle obce - www.secianky.sk.

Výstava bude otvorená verejnosti počas stránkových hodín Obecného úradu Sečianky do jari 2022.

Vytvorenie výstav v kaštieli

Vytvorenie výstav v kaštieli
Vytvorenie výstav v kaštieli
Vytvorenie výstav v kaštieli
Vytvorenie výstav v kaštieli
Vytvorenie výstav v kaštieli
Vytvorenie výstav v kaštieli
Vytvorenie výstav v kaštieli
1 2 3 4

Úradné hodiny / Hivatalos órák

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 15:00

Fotogaléria / Fényképalbum

Kalendár / Naptár