•  

Aktuality / Hírek 

Projekt Wifi pre Teba

 29.01.2021

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Sečianky, Sečianky 89, PSČ 991 10
Názov projektu: Wifi pre Teba
Miesto realizácie projektu: v obci Sečianky
Výška poskytnutého NFP: 14 250,- €
Stručný opis projektu:  Vybudovanie 10 WiFi prístupových bodov v území obce Sečianky na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom občanom a návštevníkom obce k širokopásmového internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s, ktorá bude garantovaná počas celej doby projektu a jeho udržateľnosti. 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

www.mirri.gov.sk , www.opvai.sk , www.eufondy.sk

Projekt Wifi pre Teba

 Projekt Wifi pre Teba
1 2 3 4

Úradné hodiny / Hivatalos órák

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 15:00

Fotogaléria / Fényképalbum

Kalendár / Naptár