•  

Aktuality / Hírek 

Testovanie Covid 19 Vo Veľkej Vsi nad Ipľom dňa 23.1.2021- Covid 19 tesztelés Ipolynagyfalun 2021.1.23-án

 19.01.2021

Covid 19 tesztelés

A Covid 19 tesztelésre Ipolynagyfalun 2021. január 23-án , szombaton 7:00 órától 19:00 óráig kerül sor a kultúrház épületében és 15 - 65 év közötti személyek számára ajánlott. Személyazonossági igazolvány szükséges.

Testovanie Covid 19

Testovanie Covid 19 sa uskutoční v sobotu 23.1.2021 od 7:00 do 19:00 v kultúrnom dome Veľkej Vsi nad Ipľom. Testovanie je určené pre osoby od 15 - 65 rokov. 

A tesztelésre a házszámok szerint ajánlott érkezni a következőképpen:
Odporúčaný čas testovania na odbernom mieste je nasledovný:

Házszám alapján / Číslo domu:                Időpont / Čas testovania:

1 - 13                                                            07.30 - 08.00

15 - 23                                                          08.30 - 9.00 

25 - 41                                                          09.30 - 10.00 

42 - 53                                                          10.30 - 11.00 

54 - 71                                                          11.30 - 12.00 

72 - 99                                                          13.30 - 14.00 

100 - 110                                                      14:30 - 15:00 

111 - 123                                                      15.30 - 16.00 

124 - 144                                                      16.30 - 17.00 

145 - 159                                                      17.30 - 18.00 

162 - 193                                                      18.30 - 19.00

További tesztelési helyszínek, időpontok / Ďalšie odberné miesta, termíny testovania:
Kleňany - Komunitné centrum - 23.1.2021 od 17:00 do 18:00
Vinica - Kultúrny dom - 23-24.1.2021 s online rezerváciou na stránke: 

https://www.vinica.sk/obec-2/registracia-na-testovanie/?ftresult=testovanie&step=1

Šahy, Hontianska 89, pri hranici AG SWOT - pracovné dni s online rezerváciou na stránke:
https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php

Maszk viselése kötelező!
Kérünk mindenkit, hogy saját maga és mások biztonsága érdekében tartsa be a szükséges óvintézkedéseket.

Ochranné rúško je povinné a občiansky preukaz je potrebný mať pri sebe!
Prosíme občanov, aby dodržiavali všetky hygienické opatrenia.

Obecný úrad Sečianky v prípade zmien o čase a priebehu testovania bude informovať obyvateľov v mieste obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, informačnou tabuľou, webstránkou).

Bližšie informácie ohľadne Covid 19 testovania - Spoločná zodpovednosť nájdete na nasledujúcich stránkach:

https://www.somzodpovedny.sk/ , 

https://www.mosr.sk/ ,

https://www.health.gov.sk/Titulka , 

https://www.minv.sk/

https://korona.gov.sk/

https://www.uvzsr.sk/ , 

https://www.zmos.sk/

1 2 3 4

Úradné hodiny / Hivatalos órák

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 15:00

Fotogaléria / Fényképalbum

Kalendár / Naptár