•  

Aktuality / Hírek 

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - Tűzoltószertár felújítása

 02.10.2020

Vďaka podpore Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sa nám podarilo získať finančné prostriedky na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. O dotáciu, ktorú sme žiadali vo Výzve č. V. P HaZZ 20190 s názvom: ,,Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Sečianky“, nám Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytlo finančný príspevok 29 449,46,- eur. Spoluúčasť obce bola 1 549,97 eur. 

Cieľom projektu bolo zvýšenie ochrany pred požiarmi, zvýšenie ochrany verejných priestranstiev, obyvateľov a zefektívnenie činnosti DHZO.

 Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške 95 %“.

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - Tűzoltószertár felújítása

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - Tűzoltószertár felújítása
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - Tűzoltószertár felújítása
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - Tűzoltószertár felújítása
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - Tűzoltószertár felújítása
1 2 3 4

Úradné hodiny / Hivatalos órák

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 15:00

Fotogaléria / Fényképalbum

Kalendár / Naptár