•  

Aktuality / Hírek 

Projekt Vodozádržné opatrenia v obci Sečianky

 10.07.2020

Projekt "Vodozádržné opatrenia v obci Sečianky" sa zameriava na výstavbu vodozádržných opatrení v intraviláne obce Sečianky za účelom zadržiavania dažďovej vody vsakovaním v navrhovanom území. Cieľom navrhovaných opatrení je zadržiavanie dažďovej vody vsakovaním a tým zníženie rizika povodní v obci Sečianky. Realizácia projektu sa uskutoční prostredníctvom jednej hlavnej aktivity: Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obce).

Projekt Vodozádržné opatrenia v obci Sečianky

Projekt Vodozádržné opatrenia v obci Sečianky
1 2 3 4

Úradné hodiny / Hivatalos órák

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 15:00

Fotogaléria / Fényképalbum

Kalendár / Naptár