•  

Aktuality / Hírek 

Projekt Podpora opatrovateľskej služby v obci Sečianky

 18.01.2019

Názov projektu: Podpora opatrovateľskej služby v obci Sečianky

Typ projektu: Dopytovo-orientovaný projekt

Operačný program: Ľudské zdroje

Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Názov prioritnej osi: 4. Sociálne zabezpečenie

Miesto realizácie projektu: Sečianky

Časový rámec realizácie projektu: 01.01.2019 –31.12.2020 

Výška nenávratného finančného príspevku: 27 360,-  EUR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

https://europa.eu/european-union/index_sk

Publicita v PDF formáte je dostupná na linku:

http://www.secianky.sk/files/2019-02-26-213243-Plag__t.pdf

Projekt Podpora opatrovateľskej služby v obci Sečianky

Projekt Podpora opatrovateľskej služby v obci Sečianky

Projekt Podpora opatrovateľskej služby v obci Sečianky
1 2 3 4

Úradné hodiny / Hivatalos órák

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 15:00

Fotogaléria / Fényképalbum

Kalendár / Naptár