•  

Aktuality / Hírek 

Projekt Obecný úrad Sečianky - zníženie energetickej náročnosti a modernizácia budovy

 30.11.2018

https://europa.eu/european-union/index_sk , https://ec.europa.eu/regional_policy/sk/funding/erdf/

Opis projektu:
Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy administratívnej budovy - Obecného úradu v obci Sečianky.
Predmetom projektu bola rekonštrukcia budovy Obecného úradu ako zateplenie obalového plášťa, zateplenie strechy a stropu, výmena výplní otvorov, elektroinštalácia, vykurovanie, zdravotechnika a vybudovanie bezbarierového prístupu. Vďaka realizácii projektu sa stala administratívna budova modernejšia, energeticky funkčnejšia i finančnej menej náročná. Okrem toho je bezpečnejšia, ekologickejšia a estetickejšia. 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou. 

Názov projektu: Obecný úrad Sečianky - zníženie energetickej náročnosti a modernizácia budovy

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19

Operačný program: 310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia

Celkové oprávnené výdavky projektu: 645 006,63 EUR

Výška nenávratného finančného príspevku: 612 756,30 EUR

Stručný opis projektu je dostupný na nasledujúcich linkoch: 

http://www.secianky.sk/--23-26-projekt-obecny-urad-secianky---znizenie-energetickej-narocnosti-a-modernizacia-budovy#group-7

http://www.secianky.sk/--23-26-projekt-obecny-urad-secianky---znizenie-energetickej-narocnosti-a-modernizacia-budovy#group-2

Európska únia

https://europa.eu/european-union/index_sk

Európsky fond regionálneho rozvoja

https://ec.europa.eu/regional_policy/sk/funding/erdf/

Kohézny fond

https://ec.europa.eu/regional_policy/sk/funding/cohesion-fund/

www.eu.euwww.op-kzp.skwww.sazp.skwww.minv.skwww.siea.skwww.partnerskadohoda.gov.sk;

Obecný úrad Sečianky

Obecný úrad Sečianky – zníženie energetickej náročnosti a modernizácia budovy

Obecný úrad Sečianky
Obecný úrad Sečianky
Obecný úrad Sečianky
Obecný úrad Sečianky
Obecný úrad Sečianky
Obecný úrad Sečianky
Obecný úrad Sečianky
Obecný úrad Sečianky
1 2 3 4

Úradné hodiny / Hivatalos órák

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 15:00

Fotogaléria / Fényképalbum

Kalendár / Naptár