•  

Aktuality / Hírek 

Psi na reťazi - výzva

 18.06.2024

Určené : Obecným úradom v okrese Veľký Krtíš
Vec: Výzva k plneniu ustanovení zákona č.39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v súvislosti so
so zákazom uväzovania psov .
Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš ,týmto žiada obyvateľov obcí, aby
zodpovedne pristupovali k plneniu ustanovení zákona č.39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti
v súvislosti so zákazom uväzovania psov, ktoré je v platnosti od 1.1.2024.
V zmysle tohto zákona sa podľa § 22 ods.4) písm. i) zakazuje : V chovnom zariadení vrátane
domácnosti chovať alebo držať psa uviazaného prostriedkom na uväzovanie .
Orgán veterinárnej správy môže majiteľovi psa za nedodržanie zákona uložiť pokutu až do
výšky 1000 eur.
S úctou,
MVDr. Jana Gábrišová
riaditeľka RVPS Veľký Krtíš
1 2 3 4

Úradné hodiny / Hivatalos órák

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 15:00

Fotogaléria / Fényképalbum

Kalendár / Naptár