•  

Aktuality / Hírek 

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách do NR SR 30.9.2023

 02.10.2023

1 2 3 4

Úradné hodiny / Hivatalos órák

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 15:00

Fotogaléria / Fényképalbum

Kalendár / Naptár