•  

Aktuality / Hírek 

Stavebné úpravy v objekte materskej školy v obci Sečianky- Skvalitnenie predškolských zariadení

 06.02.2023

Projekt „Stavebné úpravy v objekte materskej školy v obci Sečianky- Skvalitnenie predškolských zariadení“ je realizovaný obcou Sečianky cez MAS Hontianske Poiplie s využitím zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a Integrovaného regionálneho operačného programu.

Cieľom projektu je zabezpečenie skvalitnenia predškolského zariadenia stavebnými úpravami v objekte materskej školy. Projekt priamo reflektuje na potreby inovácií a riešenia problémov vo vidieckych oblastiach.

Miesto realizácie: Miestom realizácie projektu je obec Sečianky

Termín ukončenia realizácie projektu je najneskôr do 31.05.2023

Výška podpory je maximálne 34 186,60 €

Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 34 186,60 €

Stavebné úpravy v objekte materskej školy v obci Sečianky- Skval

Stavebné úpravy v objekte materskej školy v obci Sečianky- Skval
1 2 3 4

Úradné hodiny / Hivatalos órák

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 15:00

Fotogaléria / Fényképalbum

Kalendár / Naptár