•  

Aktuality / Hírek 

Voľby 2022 - Választások 2022

 24.10.2022

VOĽBY 2022 - VÁLSZTÁSOK 2022

Špeciálny spôsob hlasovania
Oznamujeme, že voliči v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia COVID-19 môžu voliť z domu ak požiadajú o hlasovanie do špeciálnej urny. Toto právo majú aj ľudia, ktorí sú s takouto osobou v spoločnej domácnosti.
Žiadosť je možné podať v úradných hodinách najneskôr do piatku
28. októbra do 12.00 h. výlučne telefonicky na tel. č. 047/4888118. Len na základe telefonickej žiadosti je možné hlasovať doma do špeciálnej volebnej schránky v deň konania volieb. Volič a členovia špeciálnej volebnej komisie musia dodržať osobnú a respiračnú hygienu.
Speciális szavazás
Értesítjük, hogy a koronavírus-fertőzés miatt karanténba kerülők és a velük egy háztartásban élők is leadhatják otthonukban szavazatukat a választásokon.
Ezt a rendhagyó módon való (speciális) szavazást a választó-polgárnak telefonon kell kérnie munkanapokon a 047/4888118-as telefonszámon, legkésőbb október 28-án 12 óráig. A választások napján a speciális urnát csak azoknak fogják kiszállítani, akik ezt előzetesen telefonon kérték. A koronavírusos betegnek és a hozzá érkező szavazóbizottsági tagoknak minden járványügyi intézkedést be kell tartani.
1 2 3 4

Úradné hodiny / Hivatalos órák

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 15:00

Fotogaléria / Fényképalbum

Kalendár / Naptár