•  

Aktuality / Hírek 

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov - Helyi utak és járdák felújítása

 19.08.2022

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov  

Vďaka podpore Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a intormatizácie Slovenskej republikysa nám podarilo získať finančné prostriedky na rekonštrukciu miestnych komunikácií pri obecnom úrade a chodníkov v miestnom parku. O dotáciu, ktorú sme žiadali v programe Podpora regionálneho rozvoja v roku 2021 s názvom: ,,Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov “, nám MIRRI SR poskytlo finančný príspevok 107 044,46 eur. 

Cieľom projektu bol odstraňovať alebo zmierňovať nežiaduce rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a územného rozvoja regiónov a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj regiónov.

Účelom projektu bolo využitie potenciálu obce Sečianky na regionálny rozvoj ako usporiadanie kultúrno-spoločenských regionálnych, medzinárodných podujatí, výstav, spájanie atrakcií na turistické účely a vytvorenie oddychového miesta cyklotrasy.

 Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“.

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov
1 2 3 4

Úradné hodiny / Hivatalos órák

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 15:00

Fotogaléria / Fényképalbum

Kalendár / Naptár