•  

Úradná tabuľa / Hivatali hirdetőtábla

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k.ú. Sečianky - verejná vyhláška

 02.08.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k.ú. Sečianky - verejná vyhláška

Dokument v pdf na stiahnutie:

https://www.secianky.sk/files/2022-08-02-213624-Nariadenie_konania_o_za__at___pozemkov__ch___prav_v_k.__._Se__ianky_-_verejn___vyhl____ka.pdf

Informovanie účastníkov konania o nariadení konania o začatí PÚ v k.ú. SEČIANKY

Dokument v pdf na stiahnutie

1 2 3 4 5

Úradné hodiny / Hivatalos órák

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 15:00

Fotogaléria / Fényképalbum

Kalendár / Naptár