•  

Úradná tabuľa / Hivatali hirdetőtábla

Oznámenie o nájomnom byte

 16.07.2022

Oznámenie o nájomnom byte


Obec Sečianky oznamuje záujemcom o nájomné byty, že je možnosť podania žiadosti na nájomný byt:
4 byty – 1 izbový o výmere 45,00 m2
4 byty 
– 2 izbový o výmere 75,00 m2

Lehota na podanie žiadostí na uvedený byt je: do 31. augusta 2022


Tlačivo - žiadosť - si môžu záujemcovia vyzdvihnúť na Obecnom úrade Sečianky alebo stiahnuť z webového sídla obce.

Žiadosť o pridelene bytu vo worde.

Súvisiace predpisy:

Všeobecne záväzné nariadenie obce Sečianky č. 5/2022 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve obce Sečianky

1 2 3 4

Úradné hodiny / Hivatalos órák

Pondelok: 08:00 - 11:00
Utorok: 08:00 - 11:00
Streda: 08:00 - 11:00
Štvrtok: 08:00 - 11:00
Piatok: 08:00 - 11:00

Fotogaléria / Fényképalbum

Kalendár / Naptár