•  

Úradná tabuľa / Hivatali hirdetőtábla

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

 15.04.2021

Stredoslovenská distribučná, a.s. v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení Vám
oznamuje,
že v termíne od: 12.05.2021 08:00 do: 12.05.2021 15:00
a
že v termíne od: 14.05.2021 08:00 do: 14.05.2021 15:30
bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Dňa 12.5.2021 bude prerušená distribúcia elektriny nasledovne: č.d. 52 - 143, 150, 195, 199, 200

Dňa 14.05.2021 bude prerušená distribúcia elektriny nasledovne: č.d. 1 - 51, 144 - 149, 151 -193

1 2 3 4

Úradné hodiny / Hivatalos órák

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 15:00

Fotogaléria / Fényképalbum

Kalendár / Naptár