•  

Úradná tabuľa / Hivatali hirdetőtábla

Oznámenie o doručení písomnosti

 09.04.2021

Obec Sečianky

Sečianky 89, 991 10 Veľká Ves nad Ipľom

V Sečiankach, 9.4.2021

OZNÁMENIE

O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI

Obec Sečianky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

oznamuje

uloženie listovej zásielky pre adresáta

Rozália Kováčová

Po dobu 15 dní od vyvesenia oznámenia o uložení listovej zásielky od Okresného súdu Veľký Krtíš bude zásielka uložená na Obecnom úrade v Sečiankach, Sečianky 89, kde si písomnosť možno prevziať.

Za správnosť:             Ing. Andrea Barjánová

Dátum vyvesenia:       9.4.2021

Dátum zvesenia:         24.4.2021

Stiahnuť v PDF:

http://www.secianky.sk/files/2021-04-09-132828-Ozn__menie_o_doru__en___p__somnosti_Kov____ov___Roz__lia.pdf


1 2 3 4

Úradné hodiny / Hivatalos órák

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 15:00

Fotogaléria / Fényképalbum

Kalendár / Naptár