•  

Úradná tabuľa / Hivatali hirdetőtábla

Oznámenie o neprerušení distribúcie elektriny

 08.02.2021

Oznámenie o neprerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s. v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení Vám
oznamuje,
že v termíne od: 09.03.2021 08:00 do: 09.03.2021 15:00
a
že v termíne od: 11.03.2021 08:00 do: 11.03.2021 15:30
nebude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu zrušenia plánovaných prác na zariadeniach
distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská
distribučná, a.s.

1 2 3

Úradné hodiny / Hivatalos órák

Pondelok: 08:00 - 11:00
Utorok: 08:00 - 11:00
Streda: 08:00 - 11:00
Štvrtok: 08:00 - 11:00
Piatok: 08:00 - 11:00

Fotogaléria / Fényképalbum

Kalendár / Naptár