•  

Úradná tabuľa / Hivatali hirdetőtábla

Ročný výkaz o komnunálnom odpade za rok 2023

 22.05.2024

https://www.secianky.sk/files/2024-05-22-084341-Ro__n___v__kaz_o_komun__lnom_odpade_2023.pdf
1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny / Hivatalos órák

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 15:00

Fotogaléria / Fényképalbum

Kalendár / Naptár