•  

Úradná tabuľa / Hivatali hirdetőtábla

Zápisnica voľby prezidenta 23.03.2024

 25.03.2024

https://www.secianky.sk/files/2024-03-25-121542-z__pisnica_vo__by_prezidenta.pdf
1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny / Hivatalos órák

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 15:00

Fotogaléria / Fényképalbum

Kalendár / Naptár