•  

Úradná tabuľa / Hivatali hirdetőtábla

Oznámenie - výška miery separácie za rok 2023

 28.02.2024

Obec Sečianky

Sečianky 89, 991 10 Veľká Ves nad Ipľom

Vec: Oznámenie

     Obec Sečianky Vám oznamuje, že úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2023 bola  vo výške 61,29 % vypočítaná podľa  prílohy č. 1 Nariadenia vlády č. 330/2018 Z.z. 

V Sečiankach ,dňa 28.02.2024

                                                                       


1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny / Hivatalos órák

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 15:00

Fotogaléria / Fényképalbum

Kalendár / Naptár