•  

Úradná tabuľa / Hivatali hirdetőtábla

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

 28.03.2023

Stredoslovenská distribučná, a.s. v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám

                                                                         oznamuje,

                                                  že dňa   27.04.2023 od 08:00 do 17:30
                                                         
                              
bude v obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distubučná, a.s. nasledovne:
č.d. 52 - 143, 150, 151, 193, 195, 199, 200.
1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny / Hivatalos órák

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 15:00

Fotogaléria / Fényképalbum

Kalendár / Naptár