•  

Úradná tabuľa / Hivatali hirdetőtábla

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

 07.10.2022

Stredoslovenská distribučná, a.s. v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám

                                                                         oznamuje,

                                                  že   10.11.2022 od 08:00 do 18:00 a
                                                         11.11.2022 od 8:00 do 18:00
                              
bude v obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská nasledovne:
č.d. 52 - 143, 150, 151, 193, 195, 199, 200.

1 2 3 4 5

Úradné hodiny / Hivatalos órák

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 15:00

Fotogaléria / Fényképalbum

Kalendár / Naptár