•  

Úradná tabuľa / Hivatali hirdetőtábla

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva

 03.10.2022

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného zastupiteľstva

v Sečiankach

Obec Sečianky uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného - mestského - miestneho1) zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

  1. Ján Barienčik, 27 r., nezamestnaný, SZÖVETSÉG –Magyarok. Nemzetiségek.  Régiók  |  ALIANCIA – Maďari. Národnosti. Regióny  
  2. Monika Friczová, 47 r., kontrolórka, nezávislý kandidát
  3. Anikó Gergely, 50 r., kontrolórka kvality, , SZÖVETSÉG –Magyarok. Nemzetiségek.  Régiók  |  ALIANCIA – Maďari. Národnosti. Regióny  
  4. Jozef Jámbor, 35 r., skladník, nezávislý kandidát
  5. Mária Kelemenová, Mgr., 59 r., učiteľka, SZÖVETSÉG –Magyarok. Nemzetiségek.  Régiók  |  ALIANCIA – Maďari. Národnosti. Regióny  
  6. Tibor Koncz, 57 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
  7. Erika Mankovická, 37 r., finančná poradkyňa, Srdce- Slovenská národná jednota- strana vlastencov
  8. Bianka Oroszlányová, 23 r., kozmetička, nezávislý kandidát
  9. Jozef Szabó, 47 r., robotník, nezávislý kandidát
  10. Zuzana Zölleiová, 31 r., colná deklarantka, nezávislý kandidát                                                                                                                           

Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Sečiankach v PDF

1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny / Hivatalos órák

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 15:00

Fotogaléria / Fényképalbum

Kalendár / Naptár