•  

Úradná tabuľa / Hivatali hirdetőtábla

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebnej miestnosti

 09.08.2022

V obci Sečianky je vytvorený jeden volebný okrsok.

Počet obyvateľov obce Sečianky: 325.

Volebná miestnosť pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov je v budove obecného úradu (kaštieľ) Sečianky č.89.
1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny / Hivatalos órák

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 15:00

Fotogaléria / Fényképalbum

Kalendár / Naptár