•  

Školstvo / Oktatás 

V obci do roku 1982 pôsobila 9-ročná základná škola s vyučovacím jazykom maďarským. 

Po uzavretí základnej školy fungoval Detský ústav do roku 1992. 

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským sa nachádza na adrese Sečianky 175, 991 10 Veľká Ves nad Ipľom. Riaditeľka MŠ s VJM je Helena Refková. 

Školská jedáleň pri Materskej škole s VJM zabezpečuje stravu pre deti, zamestnancov a občanov obce. Vedúca ŠJ pri MŠ s VJM je Eva Filická.  

Úradné hodiny / Hivatalos órák

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 15:00

Fotogaléria / Fényképalbum

Kalendár / Naptár