•  

Projekty / Projektek

  zo zdrojov EÚ / EÚ forrásokból:

Investičné / Beruházási:

Názov / Cím: Obecný úrad Sečianky - zníženie energetickej náročnosti a modernizácia budovy
Výška NFP / Támogatás: 612 756,30 €.
Program, rok / év: OP KŽP, 2018-2020.
http://www.secianky.sk/--23-26-projekt-obecny-urad-secianky---znizenie-energetickej-narocnosti-a-modernizacia-budovy

Názov / Cím: Zvýšenie triedeného zberu v obci Sečianky
Výška NFP / Támogatás: 249 860,35 €.
Program, rok / év: OP KŽP, 2019-2020.
http://www.secianky.sk/--23-51-projekt-zvysenie-triedeneho-zberu-v-obci-secianky

Názov / Cím: Vodozádržné opatrenia v obci Sečianky
Výška NFP / Támogatás: 130 593,89 €.
Program, rok / év: OP KŽP, 2020-2021.
http://www.secianky.sk/--23-64-projekt-vodozadrzne-opatrenia-v-obci-secianky

Názov / Cím: Wifi pre Teba
Výška NFP / Támogatás: 14 250,- €.
Program, rok / év: OPII, 2020-2022.
http://www.secianky.sk/--23-72-projekt-wifi-pre-teba


Neinvestičné / Nem beruházási:

Názov / Cím: Poskytovanie opatrovateľskej služby v obci Sečianky
Výška NFP / Támogatás: 32 640,- €.
Program, rok / év: OP Ľuďské zdroje, 2021-2023.
https://www.secianky.sk/--23-91-poskytovanie-opatrovatelskej-sluzby--v-obci-secianky

Názov / Cím: A Multikulturális társadalom és hagyományőrzés - testvértelepülési és ifjúsági találkozó Ipolyszécsénkén
Výška NFP / Támogatás: 25 000,- €.
Program, rok / év: Europe for Citizens Programme 2014-2020, 2021.
http://www.secianky.sk/--23-84-multikulturalis-tarsadalom-es-hagyomanyorzes---testvertelepulesi-es-ifjusagi-talalkozo-ipolyszecsenken--multicultural-society-and-heritage-preservation-

Názov / Cím: Podpora opatrovateľskej služby v obci Sečianky
Výška NFP / Támogatás: 27 360,- €.
Program, rok / év: OP Ľuďské zdroje, 2019-2020.
https://www.secianky.sk/--23-30-projekt-podpora-opatrovatelskej-sluzby-v-obci-secianky

Názov / Cím: Többnyelvűség, mint uniós érték - II. Testvértlelpülési találkozó Ipolyszécsénkén
Výška NFP / Támogatás: 25 000,- €.
Program, rok / év: Europe for Citizens Programme 2014-2020, 2018.

http://www.secianky.sk/--23-20-tobbnyelvuseg-mint-unios-ertek---ii-testvertlelpulesi-talalkozo-ipolyszecsenken


z iných zdrojov / más forrásokból:

Investičné / Beruházási:

Názov / Cím: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov  
Výška NFP / Támogatás: 107 044,46 €.
Program, rok / év: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a intormatizácie SR, 2021-2022.
https://www.secianky.sk/--23-102-rekonstrukcia-miestnych-komunikacii-a-chodnikov----helyi-utak-es-jardak-felujitasa-

Názov / Cím: Výstavba 8 nájomných bytov v obci Sečianky
Rozpočet: 524 117,60 €
Výška NFP / Támogatás: 180 090,- € / 324 600,- € (úver zo ŠFRB)
Program, rok / év: MDV SR / ŠFRB, 2020-2023.
https://www.secianky.sk/files/2021-03-18-142710-Dodatok___._1_k_Zmluve.pdf

Názov / Cím: Rekonštrukcia detského ihriska
Výška NFP / Támogatás: 8 000,- €
Program, rok / év: Úrad vlády SR, 2020.
https://www.secianky.sk/--23-60-rekonstrukcia-detskeho-ihriska---jatszoter-felujitasa-

Názov / Cím: Zvýšenie energetickej hospodárnosti materskej školy v obci Sečianky
Výška NFP / Támogatás: 100 000,- €.
Program, rok / év: Environmentálny fond, 2020.
https://crz.gov.sk/4932811/

Názov / Cím: Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Sečianky  
Výška NFP / Támogatás: 29 449,46 €.
Program, rok / év: Ministerstvo vnútra SR, 2020.
http://www.secianky.sk/--23-65-rekonstrukcia-hasicskej-zbrojnice---tuzoltoszertar-felujitasa

Názov / Cím: I. világháborús emléktábla, emlékmű és környzetének renoválása Ipolyszécsénykén
Výška NFP / Támogatás: 4 810,62,- €.
Program, rok / év: Bethlen Gábor Alap, 2018.
http://www.secianky.sk/--23-5-rekonstrukcia-pomnika-a-okolia---emlektabla-es-kornyekenek-felujitasa

Neinvestičné / Nem beruházási:

Názov / Cím: DHZO Sečianky
Výška NFP / Támogatás: 1 400,- €.
Program, rok / év: Dobrovoľná požiarna ochrana SR, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018.
https://crz.gov.sk/zmluva/6464075/

Názov / Cím: Deň seniorov
Výška NFP / Támogatás: do 1 000,- €.
Program, rok / év: BBSK, 2022, 2021, 2019, 2018.
https://www.secianky.sk/--23-86-den-seniorov-a-stretnutie-rodakov

Názov / Cím: Vytvorenie výstav v kaštieli
Výška NFP / Támogatás: 1 000,- €.
Program, rok / év: Fond na podporu kultúry národnostných menšín, 2021.
https://www.secianky.sk/--23-89-vytvorenie-vystav-v-kastieli

Názov / Cím: Merač rýchlosti 
Výška NFP / Támogatás: 1 000,- €.
Program, rok / év: Nadácia Allianz, 2020.
https://www.secianky.sk/--23-58-merac-rychlosti---sebessegmero

Názov / Cím: Správa z minulosti . Üzen a múlt - Zachovanie vidieckych tradícii
Výška NFP / Támogatás: 900,- €.
Program, rok / év: Fond na podporu kultúry národnostných menšín, 2018
https://www.secianky.sk/--23-9-sprava-z-minulosti---zen-a-mult


Úradné hodiny / Hivatalos órák

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 15:00

Fotogaléria / Fényképalbum

Kalendár / Naptár