•  

Kontakty / Elérhetőség

Toto webové sídlo www.secianky.sk spravuje Obec Sečianky je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Sečianky

Adresa / Cím:
Obecný úrad Sečianky 
Sečianky 89
991 10 Veľká Ves nad Ipľom

IČO: 00648574

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Veľký Krtíš
Región: Hont
Počet obyvateľov: 367
Rozloha: 785 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1243

Email: secianky@gmail.com

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 47 488 81 18

E-mailsecianky@gmail.com
             

Kompetencie:
Obec Sečianky je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Sečianky je zriadený na Spoločnom stavebnom úrade vo Vinici.

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

Úradné hodiny / Hivatalos órák

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 15:00

Fotogaléria / Fényképalbum

Kalendár / Naptár