•  

Cirkev / Egyház 

Rímskokatolícky kostol sv. Kozmu a Damiána, vybudovaný v rokoch 1280 – 1300, bol pôvodne postavený v románskom slohu, neskôr barokovo obnovovaný. Starobylé je aj jeho patrocínium, pretože je zasvätený sv. Kozmasovi a Damiánovi – patrónom lekárov. Drevený bočný oltár najsvätejšej Trojice a barokové drevené polychrómované plastiky sú z 18. storočia. 

Klasicistická fara, postavená na staršom základe, bola prestavovaná v 19. storočí.

Modlitebňa a zvonica sa nachádzajú oproti sebe v strede obce.  

Úradné hodiny / Hivatalos órák

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 15:00

Fotogaléria / Fényképalbum

Kalendár / Naptár