•  

Samospráva / Önkormányzat

Adresa úradu:

Obec Sečianky
Obecný úrad Sečianky
Sečianky 89
991 10  Veľká Ves nad Ipľom

Telefón: +421 47 488 81 18

E-mail: info@secianky.sk

Starosta obce: PhDr. Jozef Deák

Zástupca starostu: Štefan Deák

Členovia obecného zastupiteľstva:

  • Gabriel Barján
  • Ladislav Csernus
  • Štefan Deák
  • Anikó Gergelyová
  • Mgr. Mária Kelemenová

Hlavná kontrolórka obce: Viola Pálová

Pracovníčka OcÚ: Ing. Andrea Barjánová

Pracovníčka Spoločného stavebného úradu vo Vinici: Jana Balážiková

Matrika: Renáta Huszárová, pracovníčka OcÚ vo Veľkej Vsi nad Ipľom

Čislo bankového účtu (IBAN): SK39 5600 0000 0060 3665 8004 

Úradné hodiny / Hivatalos órák

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 15:00

Fotogaléria / Fényképalbum

Kalendár / Naptár