•  

Aktuality / Hírek 

Projekt Podpora opatrovateľskej služby v obci Sečianky

 18.01.2019

Názov projektu: Podpora opatrovateľskej služby v obci Sečianky 

Operačný program: Ľudské zdroje

Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Názov prioritnej osi: 4. Sociálne zabezpečenie

Miesto realizácie projektu: Sečianky

Časový rámec realizácie projektu: 01.01.2019 –31.12.2020 

Výška nenávratného finančného príspevku: 27 360,-  EUR

Publicita v PDF formáte je dostupná na linke:

http://www.secianky.sk/files/2019-01-23-114025-Plag__t_.pdf

Projekt Podpora opatrovateľskej služby v obci Sečianky

Projekt Podpora opatrovateľskej služby v obci Sečianky

Projekt Podpora opatrovateľskej služby v obci Sečianky

Úradné hodiny / Hivatalos órák

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 15:00

Fotogaléria / Fényképalbum

Kalendár / Naptár