•  

Aktuality / Hírek 

Projekt Obecný úrad Sečianky - zníženie energetickej náročnosti a modernizácia budovy

 30.11.2018

Názov projektu: Obecný úrad Sečianky - zníženie energetickej náročnosti a modernizácia budovy

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19

Operačný program: 310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia

Celkové oprávnené výdavky projektu: 645 084,63 EUR

Výška nenávratného finančného príspevku: 612 830,40 EUR

Stručný opis projektu je dostupný na nasledujúcom linku: 

http://www.secianky.sk/--23-26-projekt-obecny-urad-secianky---znizenie-energetickej-narocnosti-a-modernizacia-budovy#group-2

Európska únia

https://europa.eu/european-union/index_sk

Európsky fond regionálneho rozvoja

https://ec.europa.eu/regional_policy/sk/funding/erdf/

www.eu.euwww.op-kzp.skwww.sazp.skwww.minv.skwww.siea.skwww.partnerskadohoda.gov.sk;

Obecný úrad Sečianky

Obecný úrad Sečianky – zníženie energetickej náročnosti a modernizácia budovy

Obecný úrad Sečianky
Obecný úrad Sečianky
Obecný úrad Sečianky
Obecný úrad Sečianky
Obecný úrad Sečianky

Úradné hodiny / Hivatalos órák

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 15:00

Fotogaléria / Fényképalbum

Kalendár / Naptár