•  

Úradná tabuľa / Hivatali hirdetőtábla

Oznámenie -separácia

 19.02.2019

OZNÁMENIE

            Obec Sečianky Vám oznamuje, že výška miery separácie je za rok 2018 vo výške 26,38 % vypočítaná podľa Nariadenia vlády 330/2018 Z.z., príloha č.

V Sečiankach, dňa 19.02.2019                                      

                                                                                                                                 PhDr. Jozef Deák

                                                                                                                                  starosta obce Sečianky


1 2

Úradné hodiny / Hivatalos órák

Pondelok: 08:00 - 11:00
Utorok: 08:00 - 11:00
Streda: 08:00 - 11:00
Štvrtok: 08:00 - 11:00
Piatok: 08:00 - 11:00

Fotogaléria / Fényképalbum

Kalendár / Naptár