•  

Úradná tabuľa / Hivatali hirdetőtábla

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Sečianky č. 1 /2018

 22.10.2018

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Sečianky č. 1 /2018
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča
jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2019

link: http://www.secianky.sk/files/2018-10-22-130814-VZN_1_2018.pdf

1 2

Úradné hodiny / Hivatalos órák

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 15:00

Fotogaléria / Fényképalbum

Kalendár / Naptár