•  

Úradná tabuľa / Hivatali hirdetőtábla

Voľby OSO a OSK - vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

 15.07.2022


                                                                Vymenovanie zapisovateľa

                                                   okrskovej volebnej komisie v Sečiankach

             pre voľby do orgánov samoprávnych krajov  a pre voľby do orgánov samosprávy obcí

PhDr. Jozef Deák. starosta obce Sečianky  v zmysle §19 ods. 4 a 5 zákona č.180/2014 Z.z.

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov

                                                           

                                                                             vymenúva za zapisovateľa

                okrskovej volebnej komisie v Sečiankach pre voľby  do orgánov samosprávnych krajov a pre  voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať  29. októbra 2022

                                                                          Ing. Andreu Barjánovú

e-mail:   ocusecianky@gmail.com

telefón: 047/48 88 118

V Sečiankach  15.07.2022

                                                                                                         PhDr. Jozef Deák

                                                                                                          starosta obce

1 2 3 4

Úradné hodiny / Hivatalos órák

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 15:00

Fotogaléria / Fényképalbum

Kalendár / Naptár