•  

Úradná tabuľa / Hivatali hirdetőtábla

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

 21.09.2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce si môžete pozrieť v čati Dokumenty/Dokumentumok alebo stiahnuť na nasledujúcom linku:

http://www.secianky.sk/files/2018-09-21-142101-Zoznam_zaregistrovan__ch_kandid__tov_pre_vo__by_starostu_obce.pdf

1 2

Úradné hodiny / Hivatalos órák

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 15:00

Fotogaléria / Fényképalbum

Kalendár / Naptár